kl. e parë - arsimi fillor

Gjuha maqedonase

1 kl.
arsimi fillor
autorë:Јasmina Delcheva-Dizdarevikj
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. бр. 26-716/1 од 6.09.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha shqipe

1 kl.
arsimi fillor
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1466/1 од 18.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha turke

1 kl.
arsimi fillor
autorë:Osman Emin, Vildan Dautovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-521/1 од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha serbe

1 kl.
arsimi fillor
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska Biljana Spasovska Militsa Marinkoviћ
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1580/1 од 14.11.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha boshnjake

1 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-104/1 од 20.01.2023 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

1 kl.
arsimi fillor
autorë:Slagjana Јakimovikj, Irena Bogdanoska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26 - 1204/1 од 27.09.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika (gjuhë boshnjake)

1 kl.
arsimi fillor
autorë:Slagjana Јakimovikj, Irena Bogdanoska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26 - 1204/1 од 27.09.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

1 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shkencat natyrore

1 kl.
arsimi fillor
autorë:Nela Slezenkova Nikovska, Sonja Kirkovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-525/1 од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)

1 kl.
arsimi fillor
autorë:Nela Slezenkova Nikovska, Sonja Kirkovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-525/1 од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shoqëria

1 kl.
arsimi fillor
autorë:Biljana Kamcevska, Zaklina Ristovska, Aneta Trifunovska Stojanova, Marija Joseska ,Irena Pantova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1660/1 од 07.12.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

1 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
kl. e parë - arsimi fillor
1 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Јasmina Delcheva-Dizdarevikj
botues: MASH
1 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
1 - kl.
Gjuha turke
autorë:Osman Emin, Vildan Dautovska
botues: MASH
1 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska Biljana Spasovska Militsa Marinkoviћ
botues: MASH
1 - kl.
Gjuha boshnjake
autorë:vo postapka
botues: MASH
1 - kl.
Matematika
autorë:Slagjana Јakimovikj, Irena Bogdanoska
botues: MASH
1 - kl.
Matematika (gjuhë boshnjake)
autorë:Slagjana Јakimovikj, Irena Bogdanoska
botues: MASH
1 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
1 - kl.
Shkencat natyrore
autorë:Nela Slezenkova Nikovska, Sonja Kirkovska
botues: MASH
1 - kl.
Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)
autorë:Nela Slezenkova Nikovska, Sonja Kirkovska
botues: MASH
1 - kl.
Shoqëria
autorë:Biljana Kamcevska, Zaklina Ristovska, Aneta Trifunovska Stojanova, Marija Joseska ,Irena Pantova
botues: MASH
1 - kl.
autorë:
botues: MASH