kl. e pestë - arsimi fillor

Gjuha maqedonase

5 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke

5 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha shqipe

5 kl.
arsimi fillor
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1463/1 од 18.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha turke

5 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-524/1од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha serbe

5 kl.
arsimi fillor
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska, Biljana Spasovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1487/1 од 28.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha boshnjake

5 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26/185/1 од 26.01.2023 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha angleze

5 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

5 kl.
arsimi fillor
autorë: Tatjana Atanasova-Pachemska, Valdeta Alija, Violeta Popovska, Dobri Јovevski
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1441/1 од 14.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika (gjuhë boshnjake)

5 kl.
arsimi fillor
autorë:Tatjana Atanasova-Pachemska, Valdeta Alija, Violeta Popovska, Dobri Јovevski
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1441/1 од 14.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shkencat natyrore

5 kl.
arsimi fillor
autorë:Itsko Gjorgoski, Metodija Najdovski, Biljana Gichevski
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1238/1 од 06.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)

5 kl.
arsimi fillor
autorë:Itsko Gjorgoski, Metodija Najdovski, Biljana Gichevski
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1238/1 од 06.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

5 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia dhe shoqëria (gjuhë boshnjake)

5 kl.
arsimi fillor
autorë:Anita Angelovska, Glikerija Ilioska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)

5 kl.
arsimi fillor
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-2325/1 од 21.04.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)

5 kl.
arsimi fillor
autorë:Izeta Babichikj i Redzep Shkrijelj
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-47/1 од 13.01.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e serbëve (zgjedhore)

5 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
kl. e pestë - arsimi fillor
5 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:vo postapka
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska, Biljana Spasovska
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha boshnjake
autorë:vo postapka
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha angleze
autorë:
botues: konkursot e vo tek
5 - kl.
Matematika
autorë: Tatjana Atanasova-Pachemska, Valdeta Alija, Violeta Popovska, Dobri Јovevski
botues: MASH
5 - kl.
Matematika (gjuhë boshnjake)
autorë:Tatjana Atanasova-Pachemska, Valdeta Alija, Violeta Popovska, Dobri Јovevski
botues: MASH
5 - kl.
Shkencat natyrore
autorë:Itsko Gjorgoski, Metodija Najdovski, Biljana Gichevski
botues: MASH
5 - kl.
Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)
autorë:Itsko Gjorgoski, Metodija Najdovski, Biljana Gichevski
botues: MASH
5 - kl.
autorë:
botues: MASH
5 - kl.
Historia dhe shoqëria (gjuhë boshnjake)
autorë:Anita Angelovska, Glikerija Ilioska
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Izeta Babichikj i Redzep Shkrijelj
botues: MASH
5 - kl.
Gjuha dhe kultura e serbëve (zgjedhore)
autorë:vo postapka
botues: MASH