kl. e teretë - arsimi fillor

Gjuha maqedonase

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Olga Sinadinovska, Venko Andonovski, Makedonka Јancheva
botues: Tabernakul
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5814/1 од 13.08.2008 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Vesna Nastoska, Ljubitsa Sevdinska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5815/1 од 13.08.2008 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase

3 kl.
arsimi fillor
autorë:D-r Mito Spasevski, Lidija Grkova, Biljana Lalchevska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5813/1 од 13.08.2008 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha shqipe

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Rita Petro, D-r Vehbi Kadriu
botues: Albas
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5803/1 од 13.08.2008 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha shqipe

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Siria Etemi, Gilimsere Kasapi, Ibadet Daloshi
botues: Besa Pres
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 07-5805/1 од 13.08.2008 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha turke

3 kl.
arsimi fillor
autorë:D-r Alil Osman, M-r Emin Osman, Dzemile Ali
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1629/1 од 19.06.2009 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-505/1 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Gjuha serbe

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Darija Bozhinovska, Biljana Spasovska, Militsa Utkovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-4035/1 од 29.06.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha angleze

3 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Karen Morrison
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 23-621/1 од 30.04.2014 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 08-9054/1 од 25.07.2018 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Shkencat natyrore

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Tara Lievesley, Deborah Herridge
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 23-624/1 од 30.04.2014 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 08-9057/1 од 25.07.2018 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-4761/1 од 07.09.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Izeta Babichikj i Redzep Shkrijelj
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-49/1 од 13.01.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1264/1 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e romëve (zgjedhore)

3 kl.
arsimi fillor
autorë:Trajko Petrovski
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-4036/1 од 29.06.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e serbëve (zgjedhore)

3 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e turqve (zgjedhore)

3 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
kl. e teretë - arsimi fillor
3 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Olga Sinadinovska, Venko Andonovski, Makedonka Јancheva
botues: Tabernakul
3 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Vesna Nastoska, Ljubitsa Sevdinska
botues: Prosvetno Delo
3 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:D-r Mito Spasevski, Lidija Grkova, Biljana Lalchevska
botues: Prosvetno Delo
3 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Rita Petro, D-r Vehbi Kadriu
botues: Albas
3 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Siria Etemi, Gilimsere Kasapi, Ibadet Daloshi
botues: Besa Pres
3 - kl.
Gjuha turke
autorë:D-r Alil Osman, M-r Emin Osman, Dzemile Ali
botues: MASH
3 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Darija Bozhinovska, Biljana Spasovska, Militsa Utkovska
botues: MASH
3 - kl.
Gjuha angleze
autorë:
botues: konkursot e vo tek
3 - kl.
Matematika
autorë:Karen Morrison
botues: Ars Lamina
3 - kl.
Shkencat natyrore
autorë:Tara Lievesley, Deborah Herridge
botues: Ars Lamina
3 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
3 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Izeta Babichikj i Redzep Shkrijelj
botues: MASH
3 - kl.
Gjuha dhe kultura e romëve (zgjedhore)
autorë:Trajko Petrovski
botues: MASH
3 - kl.
Gjuha dhe kultura e serbëve (zgjedhore)
autorë:vo postapka
botues: MASH
3 - kl.
Gjuha dhe kultura e turqve (zgjedhore)
autorë:vo postapka
botues: MASH