kl. e dytë - arsimi fillor

Gjuha maqedonase

2 kl.
arsimi fillor
autorë:Јasmina Delcheva-Dizdarevikj
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1201/1 од 27.09.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha shqipe

2 kl.
arsimi fillor
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1465/1 од 18.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha turke

2 kl.
arsimi fillor
autorë:Osman Emin, Vildan Dautovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-522/1 од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha serbe

2 kl.
arsimi fillor
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska, Biljana Spasovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1489/1 од 28.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha boshnjake

2 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha angleze

2 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

2 kl.
arsimi fillor
autorë:Slagjana Јakimovikj, Irena Bogdanoska,Mendime Aliu
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1668/1 од 09.12.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shkencat natyrore

2 kl.
arsimi fillor
autorë:Sonja Kirkovska, Nela Slezenkova-Nikovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1410/1 од 14.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)

2 kl.
arsimi fillor
autorë:Sonja Kirkovska, Nela Slezenkova-Nikovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1410/1 од 14.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

2 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shoqëria

2 kl.
arsimi fillor
autorë:Glikerija Ilioska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1660/1 од 07.12.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shoqëria (gjuhë boshnjake)

2 kl.
arsimi fillor
autorë:Glikerija Ilioska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1660/1 од 07.12.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
kl. e dytë - arsimi fillor
2 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Јasmina Delcheva-Dizdarevikj
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha turke
autorë:Osman Emin, Vildan Dautovska
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska, Biljana Spasovska
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha boshnjake
autorë:vo postapka
botues: MASH
2 - kl.
Gjuha angleze
autorë:
botues: konkursot e vo tek
2 - kl.
Matematika
autorë:Slagjana Јakimovikj, Irena Bogdanoska,Mendime Aliu
botues: MASH
2 - kl.
Shkencat natyrore
autorë:Sonja Kirkovska, Nela Slezenkova-Nikovska
botues: MASH
2 - kl.
Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)
autorë:Sonja Kirkovska, Nela Slezenkova-Nikovska
botues: MASH
2 - kl.
autorë:
botues: MASH
2 - kl.
Shoqëria
autorë:Glikerija Ilioska
botues: MASH
2 - kl.
Shoqëria (gjuhë boshnjake)
autorë:Glikerija Ilioska
botues: MASH