kl. e shtatë - arsimi fillor

Gjuha maqedonase

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Snezhana Velkova, Sonja Јovanovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1590/1 од 19.06.2009 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Suzana Tsvetkovikj, Biljana Dimkovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1592/1 од 19.06.2009 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke

7 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha shqipe

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Zihni Osmani, Fejzi Bojku
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1617/1 од 19.06.2009 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha turke

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Osman Emin
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-4037/1 од 29.06.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha serbe

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Dobrivoje Stoshikj, Biljana Georgievska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-1716/1 од 30.12.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-8493/1 од 03.06.2021 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Gjuha angleze (gjuhë e parë e huaj)

7 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)

7 kl.
arsimi fillor
autorë:RAGAZZI IN RETE A1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
botues: Ars Studio Tamara DOOEL
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-890/1 од 26.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

7 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

7 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

7 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 08-9081/1 од 25.07.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Biologjia

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 08-9064/1 од 25.07.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Nenad Naneski, Behar Mehmeti
botues: KAT Produktsija
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1759/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Milan Boshkovski, Nebi Dervishi, Јordan Ilioski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1760/1 од 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjeografia

7 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Informatika

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Andrijana Tomovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arsimi fizik dhe shëndetësor

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Zlatko Pavlovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-2338/1 од 03.11.2008 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arsimi figurativ

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Dancho Ordev
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-2340/1 од 03.11.2008 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arsimi figurativ

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Ana Tsvetkoska Panova, M-r Angelina Damjanoska Naumoska
botues: Toper
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-2339/1 од 03.11.2008 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Etika

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Kiril Temkov
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-4100/1 од 06.07.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Teksti shkollor është në ryshqirtim

Arsimi muzikor

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Froska Sapundzieva,Veselinka Madzarova,Fljurim Zuljfija
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia shqipe

7 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-265/6 од 11.05.2021 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)

7 kl.
arsimi fillor
autorë:Izeta Babachikj-Dazdarevikj, Kjama Ameti-Kujovikj, Јusuf Cholovikj
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-1697/1 од 21.12.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
kl. e shtatë - arsimi fillor
7 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Snezhana Velkova, Sonja Јovanovska
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Suzana Tsvetkovikj, Biljana Dimkovska
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Zihni Osmani, Fejzi Bojku
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha turke
autorë:Osman Emin
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Dobrivoje Stoshikj, Biljana Georgievska
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha angleze (gjuhë e parë e huaj)
autorë:
botues: konkursot e vo tek
7 - kl.
Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:RAGAZZI IN RETE A1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
botues: Ars Studio Tamara DOOEL
7 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
7 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
7 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
7 - kl.
Matematika
autorë:Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
7 - kl.
Biologjia
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
7 - kl.
Historia
autorë:Nenad Naneski, Behar Mehmeti
botues: KAT Produktsija
7 - kl.
Historia
autorë:Milan Boshkovski, Nebi Dervishi, Јordan Ilioski
botues: Prosvetno Delo
7 - kl.
Gjeografia
autorë:vo postapka
botues: MASH
7 - kl.
Informatika
autorë:Andrijana Tomovska
botues: MASH
7 - kl.
Arsimi fizik dhe shëndetësor
autorë:Zlatko Pavlovski
botues: Prosvetno Delo
7 - kl.
Arsimi figurativ
autorë:Dancho Ordev
botues: Prosvetno Delo
7 - kl.
Arsimi figurativ
autorë:Ana Tsvetkoska Panova, M-r Angelina Damjanoska Naumoska
botues: Toper
7 - kl.
Etika
autorë:Kiril Temkov
botues: MASH
Teksti shkollor është në ryshqirtim
7 - kl.
Arsimi muzikor
autorë:Froska Sapundzieva,Veselinka Madzarova,Fljurim Zuljfija
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:vo postapka
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Izeta Babachikj-Dazdarevikj, Kjama Ameti-Kujovikj, Јusuf Cholovikj
botues: MASH