kl. e shtatë - arsimi fillor
kl. e shtatë - arsimi fillor
7 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Snezhana Velkova, Sonja Јovanovska
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Suzana Tsvetkovikj, Biljana Dimkovska
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Zihni Osmani, Fejzi Bojku
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha turke
autorë:Osman Emin
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Dobrivoje Stoshikj, Biljana Georgievska
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha angleze (gjuhë e parë e huaj)
autorë:
botues: konkursot e vo tek
7 - kl.
Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:RAGAZZI IN RETE A1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
botues: Ars Studio Tamara DOOEL
7 - kl.
Matematika
autorë:Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
7 - kl.
Matematika - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Margaret Thomton, Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
7 - kl.
Biologjia
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
7 - kl.
Historia
autorë:Nenad Naneski, Behar Mehmeti
botues: KAT Produktsija
7 - kl.
Historia
autorë:Milan Boshkovski, Nebi Dervishi, Јordan Ilioski
botues: Prosvetno Delo
7 - kl.
Biologjia - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
7 - kl.
Gjeografia
autorë:vo postapka
botues: MASH
7 - kl.
Informatika
autorë:Andrijana Tomovska
botues: MASH
7 - kl.
Arsimi fizik dhe shëndetësor
autorë:Zlatko Pavlovski
botues: Prosvetno Delo
7 - kl.
Arsimi figurativ
autorë:Dancho Ordev
botues: Prosvetno Delo
7 - kl.
Arsimi figurativ
autorë:Ana Tsvetkoska Panova, M-r Angelina Damjanoska Naumoska
botues: Toper
7 - kl.
Etika
autorë:Kiril Temkov
botues: MASH
Teksti shkollor është në ryshqirtim
7 - kl.
Arsimi muzikor
autorë:Froska Sapundzieva,Veselinka Madzarova,Fljurim Zuljfija
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:vo postapka
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
7 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Izeta Babachikj-Dazdarevikj, Kjama Ameti-Kujovikj, Јusuf Cholovikj
botues: MASH