kl. e tetë - arsimi fillor
kl. e tetë - arsimi fillor
8 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Snezhana Velkova, Sonja Јovanovska
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:D-r Stojka Bojkovska, M-r Dimitar Pandev, Gordana Aleksova, D-r Kosara Gochkova
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Tome Bogdanovski
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Rita Petro, Natasha Pepivani, Adelina Cherpija
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Zihni Osmani, Fejzi Bojku
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha turke
autorë:Osman Emin
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Dobrivoje Stoshikj, Snezhana Velkova, Sonja Lazhetikj Јovanovska
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha angleze (gjuhë e parë e huaj)
autorë:
botues: konkursot e vo tek
8 - kl.
Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:
botues: konkursot e vo tek
8 - kl.
Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:
botues: konkursot e vo tek
8 - kl.
Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:PROGETTO ITALIANO JUNIOR 2 - T.Marin, A.Albano
botues: Prosvetno Delo
8 - kl.
Gjuha ruse (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:
botues: konkursot e vo tek
8 - kl.
Matematika
autorë:Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
8 - kl.
Matematika - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Andrew Manning , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
8 - kl.
Fizika
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
8 - kl.
Fizika - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
8 - kl.
Biologjia
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
8 - kl.
Biologjia - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
8 - kl.
Historia
autorë:D-r Violeta Achkoska, D-r Vancho Gjeorgiev, D-r Fejzula Shabani, D-r Dalibor Јovanovski
botues: Tabernakul
8 - kl.
Historia
autorë:Akad.Blazhe Ristovski, D-r Shukri Rahimi, D-r Simo Mladenovski, D-r Todor Chepreganov, D-r Stojan Kiselinovski
botues: Albi
8 - kl.
Kimia
autorë:Darren Forbes,Richard Fosbery,Ann Fullick,Viv Newman,Roger Norris and Lawrie Ryan
botues: Ars Lamina
8 - kl.
Kimia - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Kevin Lancaster, Ann Fullick, Richard Fosbery, Viv Newman, Roger Norris, Lawrie Rayan and Mike Wooster
botues: Ars Lamina
8 - kl.
Gjeografia
autorë:Kole Pavlov, Gjorgji Pavlovski
botues: MASH
8 - kl.
Arsimi qytetar
autorë:Biljana Shotarovska, Tatjana Gjorgjievska
botues: MASH
8 - kl.
Arsimi fizik dhe shëndetësor
autorë:Marijan Karapandzevski, Lidija Belcheska Karapandzevska
botues: MASH
8 - kl.
Arsimi figurativ
autorë:Dancho Ordev
botues: MASH
8 - kl.
Arsimi muzikor
autorë:Froska Sapundzieva,Veselinka Madzarova,Fljurim Zuljfija
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
8 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:m-r Izeta Babachikj-Dazdarevikj, Kjama Ameti-Kujovikj, Јusuf Cholovikj
botues: MASH