kl. e katërt - arsimi fillor

Gjuha maqedonase

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Јasmina Delcheva-Dizdarevikj
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-645/1 од 01.09.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha shqipe

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1464/1 од 18.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha turke

4 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-523/1 од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha serbe

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska, Biljana Spasovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1488/1 од 28.10.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha boshnjake

4 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-377/1 од 16.02.2023 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha angleze

4 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për bashkësitë e tjera

4 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Tatjana Atanasova -Pachemska, Dobri Јovevski, Valdeta Aliju, Violeta Popovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-527/1 од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika (gjuhë boshnjake)

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Tatjana Atanasova -Pachemska, Dobri Јovevski, Valdeta Aliju, Violeta Popovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-527/1 од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shkencat natyrore

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Nela Slezenkova Nikovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-526/1 од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia dhe shoqëria

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Anita Angelovska, Glikerija Ilioska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1515/1 од 03.11.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Nela Slezenkova Nikovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-526/1 од 18.08.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia dhe shoqëria (gjuhë boshnjake)

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Anita Angelovska, Glikerija Ilioska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1515/1 од 03.11.2022 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Izeta Babichikj, Redzep Shkrijelj
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-48/1 од 13.01.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-1265/1 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)

4 kl.
arsimi fillor
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-4034/1 од 29.06.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
kl. e katërt - arsimi fillor
4 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Јasmina Delcheva-Dizdarevikj
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Vehbi Kadriu
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Darija Kovacheviћ Bozhinovska, Biljana Spasovska
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha boshnjake
autorë:vo postapka
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha angleze
autorë:vo postapka
botues: konkursot e vo tek
4 - kl.
Gjuha maqedonase për bashkësitë e tjera
autorë:vo postapka
botues: MASH
4 - kl.
Matematika
autorë:Tatjana Atanasova -Pachemska, Dobri Јovevski, Valdeta Aliju, Violeta Popovska
botues: MASH
4 - kl.
Matematika (gjuhë boshnjake)
autorë:Tatjana Atanasova -Pachemska, Dobri Јovevski, Valdeta Aliju, Violeta Popovska
botues: MASH
4 - kl.
Shkencat natyrore
autorë:Nela Slezenkova Nikovska
botues: MASH
4 - kl.
Historia dhe shoqëria
autorë:Anita Angelovska, Glikerija Ilioska
botues: MASH
4 - kl.
Shkencat natyrore (gjuhë boshnjake)
autorë:Nela Slezenkova Nikovska
botues: MASH
4 - kl.
Historia dhe shoqëria (gjuhë boshnjake)
autorë:Anita Angelovska, Glikerija Ilioska
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Izeta Babichikj, Redzep Shkrijelj
botues: MASH
4 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH