kl. e nëntë - arsimi fillor

Gjuha maqedonase

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Snezhana Velkova, Sonja Јovanovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-2433/1 од 26.04.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke

9 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha shqipe

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Islam Karanfili, Zihni Osmani
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-2322/1 од 21.04.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha turke

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Aktan Ago i Osman Emin
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-503/1 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Gjuha serbe

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Dobrivoje Stoshikj, Snezhana Velkova, Sonja Lazhetikj Јovanovska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-1390/1 од 14.06.2012 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)

9 kl.
arsimi fillor
autorë:ESPRESO RAGAZZI 2 (A2) - Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-892/1 од 26.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

9 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 08-9084/1 од 25.07.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

9 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

9 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

9 kl.
arsimi fillor
autorë:
botues: konkursot e vo tek
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika - material shoqërues didaktik dhe punues

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Margaret Thomton , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 08-9067/1 од 25.07.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika - material shoqërues didaktik dhe punues

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Biologjia

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 08-9066/1 од 25.07.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Biologjia - material shoqërues didaktik dhe punues

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Roger Norris and Lawrie Ryan
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 08-9069/1 од 25.07.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjeografia

9 kl.
arsimi fillor
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia - material shoqërues didaktik dhe punues

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Mike Wooster, Lawrie Rayan Roger Norris
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

9 kl.
arsimi fillor
autorë:D-r Gjorgi Pavlovski, Prof. Dimka Ristovska, D-r Vlado Velkovski, Prof.Arijan Aljidemi, Prof.Halid Seidi
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1762/1 18.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Akad.Blazhe Ristovski, D-r Shukri Rahimi, D-r Simo Mladenovski, D-r Todor Chepreganov, D-r Stojan Kiselinovski
botues: Albi
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1765/1 19.08.2005 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arsimi qytetar

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Tatjana Georgievska,Biljana Sinadinovska Shotarova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Inovacionet

9 kl.
arsimi fillor
autorë:d-r Radmil Polenakovikj, d-r Valentina Gechevska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-1717/1 од 30.12.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26 - 1255/1 од 11.08.2020 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Arti muzikor

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Vera Angelovska,Marina Vasikj Stefanovska,Slavjanka Dimova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arsimi fizik dhe shëndetësor

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Marjan Karapandzevski, Lidija Belcheska Karapandzevska
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-2316/1 од 26.04.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arsimi figurativ

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Dancho Ordev, Aleksandar Ordev
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-2318/1 од 21.04.2010 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-1536/1 од 14.10.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 26-264/6 од 11.05.2021 Vazhdohet vlefshmëria e vendimit për miratimin dhe përdorimin e këtij teksti shkollor

Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)

9 kl.
arsimi fillor
autorë:Izeta Babachikj-Dazdarevikj, Kjama Ameti-Kujovikj, Јusuf Cholovikj
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-1695/1 од 21.12.2016 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
kl. e nëntë - arsimi fillor
9 - kl.
Gjuha maqedonase
autorë:Snezhana Velkova, Sonja Јovanovska
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha shqipe
autorë:Islam Karanfili, Zihni Osmani
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha turke
autorë:Aktan Ago i Osman Emin
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha serbe
autorë:Dobrivoje Stoshikj, Snezhana Velkova, Sonja Lazhetikj Јovanovska
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha italiane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:ESPRESO RAGAZZI 2 (A2) - Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo
botues: Ars Lamina
9 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
9 - kl.
Matematika
autorë:Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
9 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
9 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
9 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
9 - kl.
Matematika - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Margaret Thomton , Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters
botues: Ars Lamina
9 - kl.
Fizika
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
9 - kl.
Fizika - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
9 - kl.
Biologjia
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
9 - kl.
Biologjia - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang
botues: Arberija Dizajn
9 - kl.
Kimia
autorë:Roger Norris and Lawrie Ryan
botues: Ars Lamina
9 - kl.
Gjeografia
autorë:vo postapka
botues: MASH
9 - kl.
Kimia - material shoqërues didaktik dhe punues
autorë:Mike Wooster, Lawrie Rayan Roger Norris
botues: Ars Lamina
9 - kl.
Historia
autorë:D-r Gjorgi Pavlovski, Prof. Dimka Ristovska, D-r Vlado Velkovski, Prof.Arijan Aljidemi, Prof.Halid Seidi
botues: Prosvetno Delo
9 - kl.
Historia
autorë:Akad.Blazhe Ristovski, D-r Shukri Rahimi, D-r Simo Mladenovski, D-r Todor Chepreganov, D-r Stojan Kiselinovski
botues: Albi
9 - kl.
Arsimi qytetar
autorë:Tatjana Georgievska,Biljana Sinadinovska Shotarova
botues: MASH
9 - kl.
Inovacionet
autorë:d-r Radmil Polenakovikj, d-r Valentina Gechevska
botues: MASH
9 - kl.
Arti muzikor
autorë:Vera Angelovska,Marina Vasikj Stefanovska,Slavjanka Dimova
botues: MASH
9 - kl.
Arsimi fizik dhe shëndetësor
autorë:Marjan Karapandzevski, Lidija Belcheska Karapandzevska
botues: MASH
9 - kl.
Arsimi figurativ
autorë:Dancho Ordev, Aleksandar Ordev
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
9 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Izeta Babachikj-Dazdarevikj, Kjama Ameti-Kujovikj, Јusuf Cholovikj
botues: MASH