ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Психологијa Лилјана Мицева, Кирил Кацарски трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 6353
Интерна и педијатрија со нега Лилјана Симоновска Хенту трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 6342
Микробиологија и инфектологија со нега Илми Мехмеди, Розалинда Исјановска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 4796
Економија Лила Дамеска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 4213
Маркетинг Лилјана Стојковска, Елица Жупановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3503
Дигитални системи Jани Сервини, Жанета Сервини трета год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 3261
Организација Доц.д-р Кирил Востолов, д.р Љубомир Дракслевски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2850
Деловно работење Марија Дренковска Стојановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2649
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 2560
Фармакогнозија Светлана Кулеванова, Соња Трајановска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 2547
Менаџмент Бобек Шуклев, Маја Шуклева четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2311
Бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски трета год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2221
Деловно работење М-р Емануела Есмерова, Ирина Накева Таневска трета год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2032
Статистика Сузана Станковска, Евица Делова Јолевска трета год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1998
Дигитална електроника и микропроцесори Љубица Маркудова, Искра Јовановска трета год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1996
Биохемија Натали Трајковска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1954
Економска географија Александар Стојмилов, Д-р Билјана Апостолова Тошевска трета год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1847
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1758
Рехабилитација Маја Манолева трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1735
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1726