ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Економија Лила Дамеска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 4369
Маркетинг Лилјана Стојковска, Елица Жупаноска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 4064
Организација Доц.д-р Кирил Постолов, д.р Љубомир Дракулевски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2951
Деловно работење Марија Дренковска Стојановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2582
Менаџмент Бобек Шуклев, Маја Шуклева четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2512
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 2251
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2010
Бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1953
Фармакогнозија Светлана Кулеванова, Соња Трајановска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1749
Македонски јазик и литература Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. МОН 1648
Броматологија и токсикологија Јулијана Сековска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1586
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1565
Канцелариско работење Македон Славковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1523
Граѓанско образование Гордана Трајкова Костовска четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1521
Бизнис- изборен за III и IV год. Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1412
Рехабилитација Маја Манолева четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1399
Физикална терапија Ериета Николиќ Димитрова четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1395
Електронски склопови и уреди Искра Јовановска, Јасна Домазетовска, Христина Лазароска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1255
Програмирање Јулијана Петреска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1195
Комбиниран транспорт Александар Каракачанов, Трајче Шопов, м-р Гордан Стојиќ, Кире Диманоски четврта год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 1118