ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Психологијa Лилјана Мицева, Кирил Кацарски трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1217
Интерна и педијатрија со нега Лилјана Симоновска Хенту трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 834
Дигитални системи Jани Сервини, Жанета Сервини трета год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 794
Микробиологија и инфектологија со нега Илми Мехмеди, Розалинда Исјановска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 762
Дигитална електроника и микропроцесори Љубица Маркудова, Искра Јовановска трета год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 629
Маркетинг Лилјана Стојковска, Елица Жупановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 480
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 443
Фармакогнозија Светлана Кулеванова, Соња Трајановска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 422
Економија Лила Дамеска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 420
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 398
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 377
Бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски трета год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 373
Статистика Сузана Станковска, Евица Делова Јолевска трета год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 359
Организација Доц.д-р Кирил Востолов, д.р Љубомир Дракслевски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 350
Менаџмент Бобек Шуклев, Маја Шуклева четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 344
Граѓанско образование Гордана Трајкова Костовска четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 342
Македонски јазик и литература Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. МОН 337
Биохемија Натали Трајковска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 329
Македонски јазик и литература Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ трета год. Општо-образовни предмети 4-ри год. МОН 326
Математика Боривоје Миладиновиќ, Јово Стефановски,Наум Целаковски, Верица Бакева трета год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 316