ТОП 20 учебници по број на преземања - средно гимназиско образование
предмет автори год. наст.јазик издавач преземања
Биологија Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова прва год. MAK Просветно Дело 18757
Географија Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски прва год. MAK Просветно Дело 18510
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски прва год. Просветно Дело 18138
Биологија Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска трета год. MAK Три 17699
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски втора год. Просветно Дело 13263
Биологија Живко Сековски и Славица Сековска втора год. MAK Просветно Дело 12498
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири прва год. MAK Просветно Дело 11836
Англиски јазик (прв странски јазик) CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow прва год. Просветно Дело 10436
Информатика Даниела Ѓорѓевиќ прва год. MAK МОН 10251
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска втора год. MAK Просветно Дело 10018
Физика Љубо Петковски и Васил Мицевски прва год. MAK Просветно Дело 7760
Географија Благоја Марковски, Никола Панов, Ѓорѓи Павловски, Драган Василевски, Никола Димитров ( повлечен од употреба ) втора год. MAK Просветно Дело 7705
Физика Мирјана Јоновска, Невенка Андоновска, Мимоза Ристова-Васова трета год. MAK Просветно Дело 7345
Хемија Киро Стојановски и Слоботка Алексовска трета год. MAK Просветно Дело 6827
Хемија Бојан Шоптрајанов втора год. MAK Просветно Дело 6296
Хемија Саво Цветковиќ прва год. MAK Просветно Дело 6231
Биологија Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска четврта год. MAK Просветно Дело 6095
Физика Марјана Јоноска, Мимоза Ристова-Васева, Оливер Зајков, Драган Јакимовски втора год. MAK Просветно Дело 6089
Математика Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски прва год. MAK Алби 5426
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска трета год. Просветно Дело 5360