ТОП 20 учебници по број на преземања - средно гимназиско образование
предмет автори год. наст.јазик издавач преземања
Информатика Даниела Ѓорѓевиќ прва год. MAK МОН 32827
Биологија Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова прва год. MAK Просветно Дело 19399
Географија Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски прва год. MAK Просветно Дело 19336
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски прва год. Просветно Дело 18672
Биологија Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска трета год. MAK Три 18417
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски втора год. Просветно Дело 14004
Биологија Живко Сековски и Славица Сековска втора год. MAK Просветно Дело 12781
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири прва год. MAK Просветно Дело 12236
Англиски јазик (прв странски јазик) CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow прва год. Просветно Дело 10815
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска втора год. MAK Просветно Дело 10353
Физика Љубо Петковски и Васил Мицевски прва год. MAK Просветно Дело 8065
Физика Мирјана Јоновска, Невенка Андоновска, Мимоза Ристова-Васова трета год. MAK Просветно Дело 7645
Хемија Киро Стојановски и Слоботка Алексовска трета год. MAK Просветно Дело 7054
Хемија Бојан Шоптрајанов втора год. MAK Просветно Дело 6497
Хемија Саво Цветковиќ прва год. MAK Просветно Дело 6404
Физика Марјана Јоноска, Мимоза Ристова-Васева, Оливер Зајков, Драган Јакимовски втора год. MAK Просветно Дело 6316
Биологија Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска четврта год. MAK Просветно Дело 6266
Математика Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски прва год. MAK Алби 5622
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска трета год. Просветно Дело 5472
Историја Новица Велјаноски, Гордана Плетварска, Соња Цветковска и Џафери Шичери трета год. MAK Просветно Дело 4613