ТОП 20 учебници по број на преземања - средно гимназиско образование
предмет автори год. наст.јазик издавач преземања
Биологија Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова прва год. MAK Просветно Дело 24973
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски прва год. Просветно Дело 24261
Географија Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски прва год. MAK Просветно Дело 23945
Биологија Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска трета год. MAK Три 23057
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски втора год. Просветно Дело 19017
Биологија Живко Сековски и Славица Сековска втора год. MAK Просветно Дело 16611
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири прва год. MAK Просветно Дело 15866
Англиски јазик (прв странски јазик) CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow прва год. Просветно Дело 13319
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска втора год. MAK Просветно Дело 12894
Информатика Даниела Ѓорѓевиќ прва год. MAK МОН 12777
Физика Љубо Петковски и Васил Мицевски прва год. MAK Просветно Дело 10424
Физика Мирјана Јоновска, Невенка Андоновска, Мимоза Ристова-Васова трета год. MAK Просветно Дело 10066
Хемија Киро Стојановски и Слоботка Алексовска трета год. MAK Просветно Дело 9110
Хемија Бојан Шоптрајанов втора год. MAK Просветно Дело 8246
Хемија Саво Цветковиќ прва год. MAK Просветно Дело 7899
Биологија Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска четврта год. MAK Просветно Дело 7843
Физика Марјана Јоноска, Мимоза Ристова-Васева, Оливер Зајков, Драган Јакимовски втора год. MAK Просветно Дело 7820
Географија Благоја Марковски, Никола Панов, Ѓорѓи Павловски, Драган Василевски, Никола Димитров ( повлечен од употреба ) втора год. MAK Просветно Дело 7705
Математика Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски прва год. MAK Алби 7136
Социологија Гордана Трајкова-Костова, Димитар Мирчев втора год. MAK Македонска Искра 6751