ТОП 20 учебници по број на преземања - основно образование
предмет автори одд. наст.јазик издавач преземања
Географија Бети Стаменкоска Трајкоска шесто одд. MAK МОН 121086
Историја Коста Аџиевски, Даринка Петреска, Виолета Ачоска, Ванчо Ѓорѓиев, Воислав Саракински шесто одд. MAK МОН 112964
Географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски осмо одд. MAK МОН 103605
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска шесто одд. МОН 70781
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска осмо одд. МОН 69342
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска седмо одд. МОН 65420
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска деветто одд. МОН 61102
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски седмо одд. МАК Просветно Дело 48435
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang осмо одд. МАК Арберија Дизајн 36372
Математика Karen Morrison шесто одд. MAK Арс Ламина 32246
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang седмо одд. МАК Арберија Дизајн 31905
Информатика Андријана Томовска седмо одд. MAK МОН 31411
Хемија Darren Forbes,Richard Fosbery,Ann Fullick,Viv Newman,Roger Norris and Lawrie Ryan осмо одд. MAK Арс Ламина 29096
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang деветто одд. МАК Арберија Дизајн 24306
Историја Д-р Ѓорги Павловски, Проф. Димка Ристовска, Д-р Владо Велковски, Проф.Аријан Аљидеми, Проф.Халид Сеиди деветто одд. МАК Просветно Дело 22358
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters осмо одд. MAK Арс Ламина 21164
Запознавање на религиите (изборен) Билјана Шотаровска, Татјана Ѓорѓиевска шесто одд. MAK МОН 20922
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters седмо одд. MAK Арс Ламина 20253
Техничко образование Благоја Николовски шесто одд. MAK МОН 18876
Природни науки Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw шесто одд. МАК Арберија Дизајн 18296