ТОП 20 учебници по број на преземања - основно образование
предмет автори одд. наст.јазик издавач преземања
Географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски осмо одд. MAK МОН 111942
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска осмо одд. МОН 81222
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска седмо одд. МОН 74028
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска деветто одд. МОН 71647
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски седмо одд. МАК Просветно Дело 48435
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang осмо одд. МАК Арберија Дизајн 36372
Информатика Андријана Томовска седмо одд. MAK МОН 35829
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang седмо одд. МАК Арберија Дизајн 31905
Хемија Darren Forbes,Richard Fosbery,Ann Fullick,Viv Newman,Roger Norris and Lawrie Ryan осмо одд. MAK Арс Ламина 29096
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang деветто одд. МАК Арберија Дизајн 24306
Историја Д-р Ѓорги Павловски, Проф. Димка Ристовска, Д-р Владо Велковски, Проф.Аријан Аљидеми, Проф.Халид Сеиди деветто одд. МАК Просветно Дело 22358
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters осмо одд. MAK Арс Ламина 21164
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters седмо одд. MAK Арс Ламина 20253
Иновации д-р Радмил Поленаковиќ, д-р Валентина Гечевска деветто одд. MAK МОН 20181
Математика Татјана Атанасова-Пачемска, Валдета Алија, Виолета Поповска, Добри Јовевски петто одд. MAK МОН 18368
Математика Sue Pemberton, Patrick Kivlin and Paul Winters деветто одд. MAK Арс Ламина 17235
Хемија Roger Norris and Lawrie Ryan деветто одд. MAK Арс Ламина 17111
Граѓанско образование Татјана Георгиевска,Билјана Синадиновска Шотарова деветто одд. MAK МОН 15722
Физика Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang осмо одд. МАК Арберија Дизајн 15096
Македонски јазик Марина Станиславова, Марија Богатиновска трето одд. МОН 12921