ТОП 20 учебници по број на преземања - основно образование
предмет автори одд. наст.јазик издавач преземања
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска шесто одд. МОН 12652
Географија Бети Стаменкоска Трајкоска шесто одд. MAK МОН 12331
Историја Коста Аџиевски, Даринка Петреска, Виолета Ачоска, Ванчо Ѓорѓиев, Воислав Саракински шесто одд. MAK МОН 12173
Географија Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски осмо одд. MAK МОН 8195
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска седмо одд. МОН 7902
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска осмо одд. МОН 7726
Македонски јазик Снежана Велкова, Соња Јовановска деветто одд. МОН 6647
Информатика Андријана Томовска седмо одд. MAK МОН 4614
Математика Karen Morrison петто одд. MAK Арс Ламина 4466
Македонски јазик Љубица Севдинска, Весна Настоска четврто одд. МОН 4440
Општество В.Митовска, О.Величковска, В.Гавриловска петто одд. MAK МОН 4376
Математика Karen Morrison шесто одд. MAK Арс Ламина 4034
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски седмо одд. МАК Просветно Дело 3641
Техничко образование Благоја Николовски шесто одд. MAK МОН 3179
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang осмо одд. МАК Арберија Дизајн 3151
Работа со компјутер и основи на програмирање Жаклина Ристовска, Билјана Стојоска Златков четврто одд. MAK МОН 3078
Биологија Mary Jones,Diane Fellowes-Freeman and David Sang седмо одд. МАК Арберија Дизајн 2917
Македонски јазик Билјана Кртолица, Виолета Митовска, Весна Гавриловска Аврамовска четврто одд. МОН 2775
Природни науки Alan Haigh, Deborah Roberts, and Geraldine Shaw шесто одд. МАК Арберија Дизајн 2665
Запознавање на религиите (изборен) Билјана Шотаровска, Татјана Ѓорѓиевска шесто одд. MAK МОН 2506