четврта год. Електротехничка струка
 
автор(и):   Искра Јовановска, Јасна Домазетовска, Христина Лазароска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   ТУР  
четврта год. Електротехничка струка
 
автор(и):   Јулијана Петреска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ