трета год. Текстилно-кожарска струка
 
автор(и):   Зафирова Томовска Колета, Томовска Елена
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
трета год. Текстилно-кожарска струка
 
автор(и):   Благица Стојмановска, Снежана Трајановиќ
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
трета год. Текстилно-кожарска струка
 
автор(и):   Благица Стојмановска, Снежана Трајановиќ
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ