втора год. Лични услуги
 
автор(и):   Снежана Стојановска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
втора год. Лични услуги
 
автор(и):   Кристина Петровска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
втора год. Лични услуги
 
автор(и):   Стојан Манолев, МаријаТанева, Ана Велјаноска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ